Secese/Vitální umění

10. 10. 2013

Secese, která se jako Art Nouveau, Belle Époque či Jugendstil rozvinula v uměleckých centrech moderních metropolí Evropy - v Paříži, Bruselu, Vídni, ale i Mnichově a Praze, je pro celoevropský význam jedním z akcentovaných témat portálu Europeana již nyní (viz prezentované virtuální výstavy a digitalizovaný obsah více jak dvou tisíc položek). Secese se v Evropě stala mainstreamem, sjednocujícím typickým florálním dekorem a výraznou stylizací všechna odvětví umělecké produkce. Adorace přírody a její vitální energie proměnila umělecké formy, tvarosloví architektonických prvků a podobu ornamentu, přinesla však také inovace v technologii a použití materiálů. Secesní artefakty, odrážející zásadní proměny společnosti, estetiky i životního stylu přelomu 19. a 20. století, jsou obecně velmi populární pro svou atraktivitu, jak mimojiné dokládají i ohlasy veřejnosti na portálu Europeana a např. její aktivní zapojení do dokumentace evropské secesní architektury. Díky projektu Partage Plus, jehož prostřednictvím se mnohonásobně zvětší objem zpřístupněného materiálu, bude možné lépe sledovat i lokální specifika secesního stylu, která často vycházela z umělecké tradice jednotlivých uměleckých, ale i národních a geografických okruhů. Na projektu se podílí 23 partnerských institucí ze 17 zemí Evropy (např. Österreichisches Museum für angewandte Kunst, Wien; Design Museum, Gent; Koninklijke Musea voor Kuunst en Geschiedenis, Brussel; National Museum of Finland, Helsinki; Muzeum Narodowe w Warszawie, Warsaw). V průběhu 24 měsíců trvání projektu bude v partnerských institucích digitalizováno a odborně zpracováno 75.000 sbírkových předmětů, keré budou postupně zprístupňovány. Zásadní inovací v dokumentaci i prezentaci je tvorba 3D záznamů digitalizovaných artefaktů, vytvořených technikou 3D skenování. Záměrem projektu je mimojiné zajistit 2.000 takto vzniklých modelů v digitální podobě, které uživatelům Europeany poskytnou komplexní zobrazení prohlížených exponátů, umožnující plnohodnotné vnímání tvarové variability, charakteristické právě pro secesní díla. Uměleckoprůmyslové museum v Praze zajišťuje výběr, odborné zpracování a digitalizaci 1.000 sbírkových předmětů z fondů skla, keramiky, kovů, textilu a užité grafiky české i zahraniční provenience z let 1898 - 1907. Ve výběru budou zastoupena především díla klíčových autorů, jako např. Alfonse Muchy, Vojtěcha Preissiga, Jana Kotěry, Franty Anýže a rovněž reprezentativní soubory, jako např. produkty Harrachovské sklárny nebo další ukázky neautorské tovární výroby. Uměleckoprůmyslové museum v Praze se v letech 2012–2013 účastní evropského projektu Partage Plus – Digitising and Enabling Art Nouveau for Europeana, podpořeného grantem Evropské komise v rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace CIP Programu na podporu politiky informačních a komunikačních technologií ICT-PSP 2007–2013, č. 297 384. Cílem projektu je dokumentace a zpřístupnění kulturního dědictví - volného i užitého umění, uměleckého řemesla a architektury z období Art Nouveau široké veřejnosti prostřednictvím portálu Europeana. Využití výsledků projektu bude zejména v edukační oblasti, výsledná obsáhlá obrazová databáze má však současně potenciál poskytnout cenné informace také vědeckým pracovníkům a kurátorům muzejních sbírek. Digitalizované záznamy předměty ze sbírek UPM jsou na portálu Europeana zpřístupněny prostřednictvím online prezentace muzejních a galerijních sbírek v aplikaci www.esbirky.cz Národního muzea.

titul

Secese

Spot1

Secese

Menu

Secese

Umělecké spolky a vizuální styl

Secese

Tvůrci

Secese

I. výstava Spolku Mánes

Secese

Návrh na obálku časopisu Volné směry

Secese

Salon des Cent

Secese

Salon des Cent

Secese

Topičův salon

Secese

Obálka La Plume

Secese

Obálka Jugend

Secese

Obálka L’Assiette au Beurre

Secese

Souvislosti

Secese

Metamorfózy přírody

Secese

Tvůrci

Secese

Mušle

Secese

Obraz ze skleněné mozaiky – dívčí hlava

Secese

Konvička

Secese

Svícen

Secese

Váza

Secese

Pohárek na šampaňské víno

Secese

Váza

Secese

Vázička

Secese

Váza

Secese

Váza

Secese

Konvice

Secese

Část stolní soupravy s dekorem irisů

Secese

Terina s víkem

Secese

Panó Byzantská dívka

Secese

Souvislosti

Secese

Pohyb duše

Secese

Tvůrci

Secese

Alfons Mucha (1860–1939)

Secese

Alfons Mucha (1860–1939)

Secese

Alfons Mucha (1860–1939)

Secese

Alfons Mucha (1860–1939)

Secese

Vojtěch Preissig (1873–1944)

Secese

Ladislav Šaloun (1870–1946)

Secese

František Bílek (1872–1941)

Secese

Josef Váchal (1884–1969)

Secese

Souvislosti

Secese

Ornament

Secese

Tvůrci

Secese

Anonymní školní práce

Secese

Alfons Mucha (1860–1939)

Secese

Vojtěch Preissig (1873–1944)

Secese

Vojtěch Preissig (1873–1944)

Secese

Spona k pásku a dvě brože, 1900

Secese

Brož, 1903

Secese

Hřeben do vlasů, kolem r. 1900

Secese

Spona k pásku, kolem r. 1900

Secese

Brož, po r. 1900

Secese

Souvislosti

Secese

Geometrie

Secese

Tvůrci

Secese

Židle z domu Hill

Secese

Návrh na tapetu pro Artěl

Secese

XIV. Ausstellung Secession

Secese

Váza Josef Hoffmann

Secese

Váza Otakar Novotný

Secese

Souprava na bowli

Secese

Likérová souprava (karafa a tři číšky)

Secese

Závěs

Secese

Náhrdelník

Secese

Jelínek

Secese

Dva listnaté stromky (kaštany)

Secese

Souvislosti

Secese

Interiér a nábytkové umění

Secese

Tvůrci

Secese

Firmy

Secese

Josef Fanta (1856–1954)

Secese

Jan Kotěra (1871–1923)

Secese

Gustav Siegel (1880–1968)

Secese

Jan Kotěra - jídelna pro nakladatele Jana Laichtera

Secese

Fragment interiérové tkaniny

Secese

Interiérová tkanina

Secese

Váza „Kuňk“

Secese

Váza

Secese

Stojánek na sirky

Secese

Varná elektrická konvice

Secese

Souprava na čaj a kávu

Secese

Košík

Secese

Párové vázy

Secese

Souprava na čaj

Secese

Bonboniéra

Secese

Podnos

Secese

Souvislosti

Secese

Secesesní móda

Secese

Medailony

Secese

Tvůrci Paříž

Secese

Tvůrci Vídeň

Secese

Tvůrci Praha

Secese

Díla

Secese

Krajkové promenádní šaty, kolem r. 1907

Secese

Letní promenádní šaty, 1910–1912

Secese

Plesová toaleta s tunikou, 1912–13

Secese

Reformní podprsenkový živůtek zvaný prsník, kolem r. 1895

Secese

Kalhotové kombiné, kolem r. 1910

Secese

Skládací vějíř s malbou Orientální krajiny, 1909

Secese

Souvislosti

Secese

Plakát a žena v reklamě

Secese

Tvůrci

Secese

Job, 1896

Secese

Zlatá Praha

Secese

C.k. priv. továrny na koberce

Secese

Secession

Secese

Souvislosti

Secese

Femme fatale

Secese

Tvůrci

Secese

Aubrey Beardsley (1872–1898)

Secese

František Kupka (1871–1957)

Secese

Karel Opatrný (1881–1961)

Secese

Anna Boudová Suchardová (1870–1940)

Secese

Alfons Mucha (1860–1939)

Secese

Karel Novák (1875–1950)

Secese

Anton Josef Trčka (1893–1940)

Secese

František Drtikol (1883–1961)

Secese

František Drtikol (1883–1961)

Secese

Souvislosti

Secese

Osa

Secese

Osa 1901