Příběh statistiky

25. 11. 2017

Příběh statistiky

Titulní strana

Obsah

Předmluva

01 PRAVĚK A STAROVĚK

PRAVĚK A STAROVĚK UŽ TEHDY BYLA STATISTIKA?

STAROVĚKÝ ŘÍM PROPRACOVANÝ CENZUS

02 STŘEDOVĚK

STŘEDOVĚK ROZTŘÍŠTĚNÉ PRAMENY

URBÁŘ STATISTICKÁ ROČENKA STŘEDOVĚKU

13. STOLETÍ CÍRKEVNÍ MATRIKY

STŘEDOVĚK OKÉNKO DO CIZINY

03 NOVOVĚK

NOVOVĚK RODÍ SE STATISTIKA

STATISTIKOU PROTI EPIDEMIÍM

1651 SOUPIS PODDANÝCH PODLE VÍRY

1654 BERNÍ RULA

SOUPISY V 18. STOLETÍ

1787 POČÁTKY STATISTIKY V ČESKÝCH ZEMÍCH

1788 VZNIK C. K.

1856 POČÁTEK ORGANIZOVANÉ STATISTIKY

1897 ZŘÍZEN ZEMSKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

1919 ZALOŽEN STÁTNÍ ÚŘAD STATISTICKÝ

1939–1945 ÚSTŘEDNÍ STATISTICKÝ ÚŘAD

1945–1948 STATISTIKA V OBDOBÍ POVÁLEČNÉ OBNOVY

1948–1989 KONTROLA PLÁNU

1990–1993 FÁZE TRANSFORMACE

PŘEDSEDOVÉ STATISTICKÉHO ÚŘADU

04 HISTORIE SČÍTÁNÍ LIDU

1754 POČÁTEK PRAVIDELNÝCH SOUPISŮ

1777 NOVÝ KONSKRIPČNÍ PATENT

1857 a 1869

1880–1910 SČÍTÁNÍ KAŽDÝCH 10 LET

1921 1930 PRVNÍ A DRUHÉ ČESKOSLOVENSKÉ SČÍTÁNÍ

1950 NÁRODNÍ SČÍTÁNÍ

1961 SLDB

1970 a 1980 SLDB

1991 SLDB

2001 SLDB

2011 SLDB

KONTAKTY