Srdcaři, s.r.o.

Vydavatel: Sdružení magazín Srdcaři, Spálená 27, 110 00 Praha, srdcari@srdcari.cz

Šéfredaktor: Miroslav Náplava

Redakční rada: Jan Tutoky, Petr Svoboda, Lucie Výborná, Petr Horký, Ivo Procházka

Grafický návrh: Michaela Kubátová, www.michaelakubatova.com

Grafický návrh titulní strany: Hana Hemalová, OPTIO CZ s.r.o., www.optio.cz