Statistika&My 3/2015

23. 3. 2015

Měsíčník Českého statistického úřadu

Titulní stránka

Navigace

Editorial

Michal Novotný

Obsah

Obsah

Autoinzerce

Web Českého statistického úřadu

Úvodem

ČSÚ absolvoval celoevropské hodnocení

Michal Novotný

Úvodem

Ubylo resortních statistických zjišťování

Pavla Trendová

Rozhovor

Štěstí není v penězích, v majetku nebo v kariéře

Michal Novotný

Autoinzerce

Statistická ročenka ČR 2014

Téma

Globalizace zkresluje svět

Marek Rojíček

Téma

Obchod s přidanou hodnotou

Marek Rojíček

Téma

Kdo tahá za nitky české ekonomiky?

Radek Šmíd, Juraj Lojka

Komentář

Jaké jsou dopady internacionalizace ekonomik

Marek Rojíček

Autoinzerce

Ústřední statistická knihovna

Rozhovor

Využije oficiální statistika Big Data?

Alena Géblová

Komentář

K situaci na trhu s vodou

Josef Vlášek

Komentář

Když s HDP hýbou cigarety

Marek Rojíček

Statistika odvětví

Maloobchod vloni ožil

Markéta Pospíšilová

Makroekonomika a finance

ČR: vládní garance nízké

Drahomíra Dubská

Autoinzerce

Časopis Statistika Journal

Analýza

Počet odsouzených žen se téměř ztrojnásobil

Marek Řezanka

Analýza

Za 60 let se zvýšil podíl vysokoškoláků 12krát

Marie Radolfová

Trh práce a sociální statistiky

V zahraničí končí pětina příjmů cizinců v Česku

Martina Šimková

Lidé a společnost

Uprchlíkům se nevyhneme

Jarmila Marešová

Lidé a společnost

Sama s dětmi

Drahomíra Dubská

Metodika

Jak se měří materiální deprivace

Šárka Šustová

Autoinzerce

Časopis Demografie

Události ze světa

Hůř slyší každý dvacátý

EVA KAČEROVÁ

Události z domova

Události z domova

Redakce

Události ze světa

Události ze světa

Redakce

Autoinzerce

Časopis Statistika&My

Autoinzerce

Sčítání lidu, domů a bytů 2011