Statistika&My 02/2014

1. 2. 2014

Měsíčník Českého statistického úřadu

Titulní stránka

Navigace

Editorial

Michal Novotný

Obsah

Obsah

Úvodem

Návrh služebního zákona ohrožuje odbornou úroveň statistiky

Jan Cieslar

Události

Události z domova

Události

Český statistický úřad má důvěru veřejnosti

Jiří Hrbek

Komentář

Tvorba statistik přísluší statistikům

Miloslava Veselá

Autoinzerce

Web Českého statistického úřadu

Události

Události ve světě

Události

Úskalí statistiky lesnictví

Ondřej Nývlt, Ilona Nováková

Události

Spolupráce celníků a statistiků v EU28

Ondřej Nývlt, Ilona Nováková

Rozhovor

Stabilita a nezávislost ČSÚ jsou velkou předností

Jan Cieslar

Statistika odvětví

V zemích EU28 vzrostl zájem o ubytování

Jan Ernest

Makroekonomika a finance

Růst dluhu přibrzdil

Marek Rojíček

Autoinzerce

Statistická ročenka ČR 2012

Téma

Jací cizinci žijí v krajích České republiky?

Drahomíra Hnídková,

Téma

Zaměstnanost cizinců se od roku 2002 zvýšila

Téma

Trvalých pobytů přibylo

Drahomíra Hnídková,

Komentář

O problémech statistiky migrace

Jiří Hrbek

Autoinzerce

Časopis Demografie

Anylýza

O čem skutečně vypovídá regionální HDP?

Lukáš Kučera

Metodika

Změna Rychlé informace o zahraničním obchodě

Ondřej Nývlt, Ilona Nováková

Autoinzerce

Časopis Statistika Journal

Rozhovor

Spravedlnost je víc než zákon

Jan Cieslar

Trh práce a sociální statistiky

Pracovat večer a v noci? V ČR nic výjimečného

Dalibor Holý

Komentář

Postihneme chování na trhu práce?

Jiří Hrbek

Události

Jaký by byl svět bez statistiky? Pěkná nuda!

Jiří Hrbek

Autoinzerce

Ústřední statistická knihovna

Autoinzerce

Časopis Statistika&My

Autoinzerce

Sčítání lidu, domů a bytů 2011