Statistika&My

Tabletová interaktivní verze měsíčníku Statistika&My. Magazín je vydávaný Českým statistickým úřadem.