CZStat

Knihovna CZstat obsahuje tři aplikace Českého statistického úřadu.

Nejnovější ekonomické údaje a Česká republika v číslech (samostatné verze v českém a anglickém jazyce) obsahují informace o ekonomickém, sociálním, environmentálním a demografickém vývoji České republiky. Známá hra pexeso je na téma statistických zajímavostí z České republiky.

1.

Aplikace Nejnovější ekonomické údaje nabízí uživatelům výběr z ekonomických statistik Českého statistického úřadu. Obsahem je 12 vybraných témat, které zveřejňuje ČSÚ v rychlých informacích podle předem stanoveného kalendáře vždy 9:00 na webu www.czso.cz.

Kromě zmíněných témat obsahuje hlavní stránka základní informace o aplikaci, aktuality z ČSÚ a právě vydané publikace. V aktualitách se zveřejňují všechny rychlé informace, tiskové zprávy, newslettery apod. Právě vydané publikace obsahují datové publikace a analýzy z produkce ČSÚ.

Každé téma nabízí několik základních ukazatelů s krátkou metodiku (s odkazem na web ČSÚ pro detailnější informace). U každého ukazatele je uvedeno, jaké období sleduje, datum zveřejnění ukazatele a termín následující aktualizace.

2.

Aplikace Česká republika v číslech 2014 přináší v tabulkách a grafech výběr nejdůležitějších ukazatelů ze Statistické ročenky České republiky v letech 2010-2013, včetně krajského a mezinárodního srovnání. Po stažení budete mít tato data offline vždy po ruce. Podrobné statistické analýzy, časové řady a otevřená data najdete na www.czso.cz.

3.

Zahrajte si se svými dětmi naše pexeso. Pobavte se, zkraťte si volnou chvíli a inspirujte se statistickými informacemi o České republice. Přesné údaje naleznete v legendě.

Vydání v češtině

Vydání v jiných jazycích